Tuesday, July 3, 2007

ירון לונדון לא רואה הבדל בין ברית מילה וכריתת דגדגן


צבי יחזקלי היום בתוכנית לונדון וקירשנבאום הביא כתבה על המנהג הברברי הנפוץ במצריים של כריתת הדגדגן. ירון לונדון בהערת אגב לא ראה הרבה הבדל בין ברית מילה שלא משחיטה עובדתית בכהוא זה בחיי המין של הגבר, לעומת כריתת דגדגן שנקראת לא לשווא באנגלית—Genital Mutilation דהיינו השחתת איבר מין שגוזלת לאותה ילדה שבקושי חוותה חיים מלהנות מחיי מין מספקים—איזה נורא! למי יש הזכות לעשות את זה!

לא משנה שרוב הגברים האמריקאים נימולים בלי קשר לדתם מטעמי בריאות. לא משנה שארגון הבריאות העולמית מצאה שגברים שנימולו באפריקה יש להם סיכוי הרבה יותר קטן להידבק ב-AIDS –אבל ירון בשלו—הוא כנראה לא נותן לדברים שוליים כמו עובדות ומציאות מלהפריע לו לבטא הבל כזה. צבי יחזקלי הוכיח שגם הוא לא הגאון שעושים ממנו—באומרו שזה סה"כ בסדר, אם עושים כריתת דגדגן ע"י רופא...נו באמת!

הייתי רוצה לראות אותם גיבורים גדולים אם היו משחיתים להם את איבר המין ולא יוכלו עוד מלפני גיל התבגרות מלהנות אי פעם מחיי מין מספקים. נראה אותם...תסלחו לי--פלצנים--כולכם. לו היו הומניסטים באמת (ולא פסבדו) קודם כל הם צריכים לבקש סליחה ממיליוני הנשים בעיקר מצפון מזרח אפריקה ובעיקר מוסלמיות שנגזר עליהן לוותר על חלק מגופם, נפשם, ונשיותם לתרבות פאטריארכאלית פרימיטיבית (להזכיר ש- Tel-Aviv Vistas שמה על דגלה לתאר את המציאות כפי שהיא, ללא מסננים של תקינות פוליטית).

בסופו של דבר יש כאן עוד דוגמא מצערת של האליטה הלא באמת עמוקה שיש במדינה הזאת, הנגועה בהטיות, עוורת מתקינות פוליטית, ובלתי מעורערת, כי קול חד, בהיר, אינטלקטואלי ומלומד כפי שמוצאים ב-Wall Street Journal לא נמצא בארץ הזאת ואם לא נקרא לסדר ביטויים כאלה אז גם לעולם לא יהיה...

No comments: