Saturday, July 14, 2012

ההטיה הבלתי נסבלת של תוכניות הבוקר של רשת ב'

מתוך התכתבות שלי עם רשות השידור


Date: Sun, 13 May 2012 22:42:43


שלום רב,
לתשומת לבכם,

בכותרות של חדשות 7, 8, ו-9 הבוקר, רשת ב' דיווח ש"אלפים הפגינו" אתמול בתל-אביב.
לאור ההפגנות הגדולות מלפני שנה, המאזין התמים היה יכול לחשוב שמדובר באלפים רבים.
יותר צודק, מדויק ונכון היה לדווח שהפגינו כ-5,000 איש או אפילו לאור שנה שעברה "שרק כ-5,000" איש.

חייבים באותה הזדמנות לציין שרוב המגישים של רשת ב' ובמיוחד קרן נויבך נותנים במה בלתי פרופורציוני לקולם של תומכי המחאה, וכמעט לא, אם בכלל, קול מאזן מהצד השני של המתרס, ובכך רשת ב' מתפקדת יותר כמו תעמולה בולשביקית, מאשר שידור ציבורי שאמור ללבן נושאים עם דיון מאוזן רציני ועמוק.
מן הראוי היה להשמיע את קולם, ולא פעם ב, אלא כל יום של:
  1. הקפיטליסט היומי:  http://www.nrg.co.il/app/index.php?do=blog&encr_id=a28b07a102084d28785d2d933122ebb1&id=3634  
  2. או דרור אידר מישראל היום
  3. או נציגים מהתנועה הליברלית החדשה:  http://www.liberal.co.il/BRPortal/br/P100.jsp
אלו קולות שלא שומעים בכלל בפריים-טיים של רשת ב', ובמקרים הנדירים שכן, אז משטרת החשיבה של פראבדה, סליחה רשת ברשת ב', דואגת שישמעו בזעיר אנפין.

בתודה מראש לתשומת לב,
מאזין יגיעה מההטיה הבלתי נגמרת של השידור הציבורי.
נעם רותם
תל אביב
----


Mon, 14 May 2012 23:19:19 
לנעם רותם שלום רב,
הדיווח בחדשות היה מדויק לחלוטין.
מה שאתה מבקש הוא סוג של פרשנות שלא יכירנה מקומה במהדורות חדשות.
בברכה,
אלישע שפיגלמן
נציב קבילות הציבור
העתק:
יו"ר
מנכ"ל
מנהל הרדיו
מנהל רשת ב'
ראש דסק חדשות
----
Date: Wed, 16 May 2012 00:29:13 +0300
Subject: Re: דיווח לא מדוייק ולא מפתיע בחדשות רשת ב' בהקשר להפגנת "המחאה החברתית" אמש


למר אלישע שפיגלמן נציב קבילות הציבור,

אם באמת רצו לדייק, היו פשוט צריכים לציין בדיוק כמה אלפים היו (4, 5, 6 ...), ולא דיווח של "אלפים" אמורפי, שיכול להתפרש להרבה יותר מכמה שבאמת היו. תסביר לי בבקשה איך "אלפים" זה יותר מדויק מ-5 אלפים?

רוצה לדייק?
  1. תספור כמה פעמים מגישי רשת ב' והמרואיינים שלהם השתמשו בצירוף המילים "קפיטליזם חזירי" לעומת "חברה מריטוקרטית", אחת מתכונות היסוד של הקפיטליזם, שבזכותה רוב המצאות הגדולות של המאה ה-20 וה-21  נבראו -- מבטיח לך פער מתכנס לאינסוף אחוזים
  2. תספור כמה פעמים מגישי רשת ב' והמרואיינים שלהם השתמשו בצירוף המילים "כלכלה ניאו-ליברלית" (אין כזה דרך אגב זהו מילת גנאי של שמאלנים סוציאליסטית לכלכלת שוק) לעומת קרוניאיזם, אחד החולאים השכיחים של כלכלות סוצילאיסטיות (ראו הסתדרות, חברת החשמל, נמלים, יוון)
  3. כמה פעמים צוטט בשידור-הציבורי תומס פרידמן חסיד השמאל האמריקאי וישראלי, לעומת צ'רלס קראוטהמר, ניאו-שמרן של הוושינטון פוסט, פרשן מבריק ומאד מוערך בארה"ב, שיש לו חשיפה יותר גדולה בעיתונות האמריקאית וטלוויזיה לעומת תומס פרידמן. 
  4. כמה פעמים צוטט הכלכלן השמאלני של הניו-ורק טייסס פול קרוגמן לעומת כלכלנים בעלי שיעור קומה מהוול-סטריט ז'ורנל
לאורך השנים, אם תבדוק, תמצא הטייה בלתי סבירה של הבאת והגשת הדברים, ובסופו של דבר כולם יוצאים מופסדים, הציבור, השידור הציבורי, במיוחד האמת, ועומק השיח הציבורי בנושאים שהם בחיינו.

תודה לתשומת לב,
נעם רותם
ת"א