Saturday, November 21, 2009

למה אף אחד לא מדבר על הגזענות שמאחורי הפשרה שרק לא יהודים יעבדו בשבת באינטל

מכתב לתוכנית סדר יום ברשת ב'

לתשומת ליבכם -- נושא לסדר יום שנעלם מהמדיה הישראלית

איזה מין מדינה קובעת שרק אנשים מדת מסוימת מותר להם לעבוד במפעל ביום מסוים. לא שמעתי מימי על החלטה כזאת גזענית במדינה דמוקרטית, ולמרות זאת לא שמעתי אף התייחסות לנושא הזה במדיה

Thursday, November 5, 2009

מכתב פתוח לראש הממשלה בנושא גירוש ילדי העובדים הזרים


לכבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו

שאלה לי אליך בנושא, הילדים האלה, האוהבים את מדינת ישראל, פטריוטים למדינת היהודים, רובם ככולם ישרתו בצבא, הם וילדיהם ייטמעו בחברה היהודית הישראלית.

לעומת זאת יש כמיליון אזרחים ערבים במדינת ישראל, רובם ככולם, לא מקבלים ולא רוצים להיות חלק ממדינה יהודית, ולא מעט מהם אף שונאים את המדינה היהודית.

ולמרות זאת אתה נותן לשר הפנים שלך, עם דעות וביטויים שמקומם במאות שקודמות לשלנו ,לגרש ממדינת ישראל את אלה שאוהבים ורוצים להיות חלק ממדינת היהודים

מה ההיגיון?

לתשומת לבך, אני אזרח מודאג ממרכז המפה הפוליטי. המייצג אוכלוסייה עם ערכים ציוניים יהודיים ואוניברסאליים.

איפה אתה עומד אדוני ראש הממשלה?