Saturday, August 1, 2015

חובה לטפל בטרור היהודי כמו באיסלאמי, אך לא להתעלם מהפער המוסרי שבין ישראל הדמוקרטית, לרשות שתומכת בטרור

מאת נעם רותם Noam A. Rotem
מתוך מכתב גלוי ששלחתי אתמול בבוקר לשרת המשפטים:
נושא: פשעים נתעבים, שהם גם פיגוע קשה לתדמיתה ומעמדה של מדינת ישראל, חובה למצות את מלוא חומרת הדין‎

כבוד שרת המשפטים איילת שקד,

לאור פשעי הטרור היהודי (עצוב להגיד את זה, אך אלה הן העובדות), שמחתי לשמוע את הצהרות הגינוי, שלך, בנט, ראש הממשלה, שר הפנים ושר הביטחון. מעבר למילים חובה גם מעשים. טרור יהודי צריך לטפל בדיוק כמו בטרור איסלאמי, כולל הריסת בתי הטרוריסטים.

זה שנים, ועוד כשניהלת את דף הפייסבוק של ישראל שלי, ניתן היה לראות מספר לא מספיק מזערי של אנשים, שהתבטאו שמה בצורה גזענית כלפי ערבים ונוצרים. חובה להוקיע ולמגר את התופעה הזאת שנוגדת את רוח היהדות האמיתית, וכפי שהיא צריכה להיות, ולהגשים את עצמה, בתור אור לגויים.

נדרש כאן טיפול עומק, לחינוך לדמוקרטיה, וסובלנות יהודית-אוניברסלית לזולת ולגר, שחייב לבוא ממנהיגי ורבני הקהילה. זה, יחד עם עונשים כבדים, וסובלנות אפס למעשים וביטויי שנאה, זה המתכון למיגור התופעה הנתעבת ומאד מצערת הזאת.

תודה מראש לתשומת לב,
בכבוד רב,
נעם רותם
תל אביב-יפו

Having said that

חשוב לדעת ולזכור, שהחברה הפלסטינית ככלל, לא רק שלא מגנה את הטרור הערבי-פלסטיני נגד מדינת ישראל, אלא תומכת ומהללת אותה. חינוך לשנאה אנטישמית, והסתה לרצח, היא חלק מתעשיית ההסתה היומיומית של הרשות הפלסטינית וחמאס. רוצחי ישראלים ויהודים, הם גיבורי התרבות של החברה הערבית-הפלסטינית. רק לעיתים, רק לאחר לחץ מהמערב, ולרוב לא בשפה הערבית, נשמע מהם, מס שפתיים עמום כנגד הטרור האיסלמיסטי שלהם.

כבר עכשיו יש אנשי מדיה שחוזרים על המנטרה השקרית ״שגם להם יש קיצוניים וגם לנו יש קיצוניים״, כאילו זאת משוואה שווה --  אך לא כך הם הדברים. זוהי השוואה מוסרית פֶּרְוֶרְטִית, בין חברה חופשית ודמוקרטית (גם אם לא מושלמת) למשטר רודני ג'יהאדיסטי. זוהי משוואה זדונית. 

ראיה אחת מרבים, לכך שזו אינה משוואה שווה, היא רשימת הנרצחים ע״י הטרור הפלסטיני-איסלמיסטי מאז ספטמבר 2000 (מאתר משרד החוץ):
Victims of Palestinian Violence and Terrorism since September 2000 
1,269 people have been murdered by Palestinian terrorism since September 2000.
(Source: Israeli Foreign Ministry)

מסכימים? נא שתפו, תודה מראש, נעם