Saturday, December 15, 2012

מכתב גלוי לתוכנית סדר יום ורשת ב' בנושא עיצוב וסילוף המציאות של קרן נויבך


לתשומת לבכם,
כתבה מאת בן-דרור ימיני:

אם הציטוט הרלוונטי הבא:
אבל הפער בין הכותרות למציאות הוא אדיר. כאשר משווים את מצבם של יוצאי אתיופיה למצבן של קהילות מוצא אחרות - לראשונים אין במה להתבייש. בהתייחס לנקודת המוצא, שבה לדור ההורים ולדור העולים לא הייתה אפילו ידיעת קרוא וכתוב, הרי שההישגים של יוצאי אתיופיה והקליטה שלהם בישראל הם סיבה לגאווה. יש צורך לעשות עוד הרבה. יש מוקדי עוני. יש גטאות בחלק מהערים. יש גילויי אפליה. אבל בתמונת מאקרו - הרי שהצורך בעוד שיפורים אינו צריך לערפל את החלק החיובי, הגדול יותר, הרבה יותר, של התמונה

את הדברים האלה קרן לא מביאה, ובכך מעצבת תמונת מציאות מעוות. זה לא אומר כלל וכלל שהדברים שהיא מביאה בנושא זה לא ראויים. ראויים, אבל, זה לא צריך לבוא על חשבון הצגת מציאות רחבה כוללת ואמיתית.

בלי קשר לנ"ל -- לקרן היסטוריה ארוכה של הבאת אייטמים ספציפיים לתפיסת עולמה. בזמן האחרון קרן בורחת מכותרות היום, בגלל ההטיה הכבדה שלה בתחום, לסיפורים אנושיים ראויים לרוב, אבל לא מתאימים לשעת פריים-טיים של 8-9  בבוקר למי שמצפה לעדכון של נושאי חוץ, מדיניים, כלכליים בריצת הבוקר מהבית לעבודה.

נשמח אם נקבל שידור ציבורי מאוזן יותר, עם ספקטרום דעות וידיעות מהתחום הפוליטי וכלכלי שכוללים גם את ישראל-היום והוול סטריט ז'ורנל, ולא רק את הארץ והניו-יורק טיימס.

תודה מראש לתשומת לב,
נעם רותם
תל אביב