Monday, October 5, 2015

הסכסוך הוא על עצם קיומינו בארץ מולדתנו ההיסטורית

מאת נעם רותם   By Noam A. Rotem
בראיון לאולפן שישי, בערוץ 2, איילת שקד, נשאלה ע״י אודי סגל מה לגביי מהלך מדיני (הקליקו כאן לראות). היא ענתה יפה ונכון, שכשברק הלך למהלך בקאמפ-דיוויד, בשנת 2000, קיבלנו אינטיפאדה שנייה עם יותר מאלף ישראלים הרוגים, ובעקבות המהלך בעזה קיבלנו טרור של טילים.

בנוסף לדעתי, חשוב היה להוסיף, ע״מ להזכיר למדיה ולצופים:
שגם הרשות הפלסטינית וגם החמאס, מחנכים להסתה, שנאת יהודים, וחיסול מדינת ישראל. הסכסוך הוא על עצם קיומינו בארץ מולדתנו ההיסטורית, וכל מי שמנסה לרמוז אחרת פשוט חוטא למציאות, לאמת, ומוליך את הציבור שולל.
מכל מקום שלא נסוגנו, קיבלנו טרור, המקושר או לאיראן, או לג׳יהד העולמי, או לשניהם גם יחד. אין פרטנרים בצד השני, וגם לא באמת בעולם הערבי, שעדיין ממשיך לפעול ללא הרף נגד מדינת ישראל כמעט בכל זירה בינלאומית (החל מחרמות ועד הצבעות בכל ארגוני ומוסדות האו״ם) .

העולם הערבי, רובה ככולה, רדיקלית, ואיסלאמיסטית, ועד שלא יתחולל בה רפורמה דמוקרטית אמיתית, אין סיכוי לשלום אמיתי (1). אפילו עם מצריים וירדן אין לנו שלום אמת, אלא רק הסכמי אי-לוחמה, ושיתוף פעולה על תנאי. ברגע שקיצונים איסלאמיסטים ישתלטו שמה, ייגמר גם השלום, כי אין כאן שלום בין עמים, וכל עוד שבכל העולם הערבי ומוסלמי, ממשיכים לחנך לשנאת ישראל ויהודים, גם לא יהיה שלום אמת. המדיה, השמאל, והמרכז-שמאל מרמים את עצמם ואת הציבור, כשהם טוענים אחרת.

צריך על כן לעמוד איתן על: הצרכים הביטחוניים שלנו, זכותנו ההיסטורית, והערכים הדמוקרטים שלנו. כי רק עמידה על עקרונות אלו, יביא בסופו של דבר, (וזה ייקח זמן), לביטחון ושלום אמת.

(1) מומלץ לקרוא:
Natan Sharansky: Peace Will Only Come after Freedom and Democracy, The Middle East Forum, Winter 2005

Saturday, October 3, 2015

Frontpage Mag: Palestine is Terroristine

This is what it has always meant. It stands for the murder of Jews. That is its only real objective and goal. 


Palestinian Authority Celebrated UN Bid w/Murder of Rabbi in Front of his Children | Frontpage Mag

By Daniel Greenfield
After Abbas disavowed negotiations with Israel and the Oslo Accords at the UN, after the UN flew the flag of Terroristine over New York, the killers of the Palestinian Authority celebrated the only way they knew how. By murdering more Jews.
Read full article at Frontpage Mag

Also from Frontpage Mag: Time To Deport The PLO From Israel

Tuesday, September 22, 2015

The Utter Hypocrisy About The Boycott Against Israel

Short intro and commentary to Yair Lapid's article by Noam A. Rotem
Yair Lapid did a great job of putting the Israeli Palestinian conflict into its correct proportions, and no less importantly, its correct moral proportions where he writes:
12,000 Palestinians have lost their lives in this conflict. A large proportion of those were terrorists, suicide bombers, terror tunnel diggers from various global jihadist organizations...  in 67 years less innocent Palestinians were killed than in one week (!) in Syria. In fact, in that same period around 12 million people were killed in the Arab world. A simple calculation shows that the Israeli-Palestinian conflict caused 0.01% of the numbers killed in conflicts in the Islamic world.
He poignantly ends the article with:
Hamas has no intention of creating a Palestinian democracy but a dark theocracy in which homosexuals are hanged from telephone poles, women aren’t allowed to leave their homes and Christians and Jews are murdered for being Christians and Jews. Are those values acceptable to the Reykjavik City Council? If not then that’s strange, because they voted in favor of them. 
My only small criticism, would be that missing from the article, is a little more info about the violent Jihadist and virulent anti-Semitic indoctrination that Palestinians are subjected to massively and systematically, not just by Hamas, but also by the Palestinian Authority. Their intention, is the liquidation of the Jewish State, and in the case of Hamas, also includes a call to obliterate Israel and murder of all its Jews.

Also worth pointing out, the heinous persecutions, and human rights violations across the rest of the Arab Muslim world. From rampant suicide bombings of civilians, mass rape and enslavement of women in the Islamic State, persecutions of Christians and other minorities, corporal punishment and execution of LGBTs, as well as gender apartheid in Saudi Arabia, and the wide spread practice of FGM in Egypt, is but a partial list of countries with terrible human rights, yet aren't being boycotted by Reykjavik, Iceland or the EU.

One last thought, given this, how can Lapid seriously be against the Likud and Netanyahu on this matter, who are saying very similar things. Moreover, how can he seriously be for the so called two state solution, given the above, and given the Palestinian's relentless hate preaching and delegitimizing of Jews and Israel.


The Hypocrisy of Boycott


By Yair Lapid 

Originally appeared in Fréttabladid (Iceland) on September 18, 2015 and as a Post on Yair Lapid's Facebook Page

As you know by now, the Reykjavik City Council decided this week to boycott products from Israel. All products. From all of Israel.

I have a few questions:

Does the boycott include products made by Israel’s Arab minority which is 20% of the population? Does the boycott include the 14 Arab Israeli parliamentarians who sit beside me in Israel’s parliament?

Does the boycott include Israeli factories which employ tens of thousands of Palestinians for whom this is the only opportunity to provide for their children?
Does the boycott include Israeli hospitals at which tens of thousands of Palestinians are treated every year?

Does the boycott include produce made by the 71% of Israeli’s who, according to the latest survey, support a two state solution and the creation of a Palestinian state alongside Israel?

Wait, don’t go yet, I’ve got a few more:

Among the products being boycotted is Copaxone, for MS sufferers, included?
Does the boycott include “Tulip” wine which is made by people with special needs and those who suffer from autism?

And what about the books of Israeli Nobel Prize Laureate in literature, Shai Agnon?
Does the boycott include Microsoft Office, cellphone cameras, Google – all of which contain elements invented or produced in Israel?

If the answer to all these questions is “yes” then I’ll move aside and wish you all an enjoyable life until the sadly unavoidable heart attack (sorry but pacemakers are also an Israeli invention). The other option is that someone at Reykjavik City Council didn’t think the issue through.

If they had then why stop at Israel? One of the best kept secrets about the Israeli-Palestinian conflict is that it is one of the smallest conflicts in the Middle East. In fact, there is no correlation between its actual size and the media coverage it receives.

Since the end of Israel’s War of Independence, 67 years ago, around 12,000 Palestinians have lost their lives in this conflict. A large proportion of those were terrorists, suicide bombers, terror tunnel diggers from various global jihadist organizations.

With that we can’t ignore the fact that in those years there were a few thousand innocents who lost their lives. I believe that’s terrible. It keeps me awake at night, like most Israelis. With that the simple fact is – and it’s easy to check – that in 67 years less innocent Palestinians were killed than in one week (!) in Syria. In fact, in that same period around 12 million people were killed in the Arab world. A simple calculation shows that the Israeli-Palestinian conflict caused 0.01% of the numbers killed in conflicts in the Islamic world.

An interesting question then is what is the position of Reykjavik City Council about the Islamic world? Do they boycott it also? All of it?

But of course this isn’t a discussion about statistics, it is about morals. Israel is a vibrant democracy fighting for its existence in tough circumstances. Our major sin, in the eyes of the world and the Reykjavik City Council, is that we are winning that war.

Yes, in this conflict more Palestinians are killed than Israelis. Why? Because we have a better army and we have the Iron Dome system which protects our cities from rockets. If our military lays down its weapons and we disarm Iron Dome, we’d be murdered within 24 hours.

So Israel will continue to defend itself, and will continue doing all it can to avoid civilian casualties.

At the same time, we will continue to search for the path to peace with the Palestinians. Twice, in the year 2000 and in the year 2008, Israel offered them over 90% of the land so they could build a state for themselves. Both times they refused.

The boycott industry is not new. It is a vast industry of media and public relations organized by Islamist groups funded by Qatar and Iran. Their purpose is not the creation of a Palestinian state alongside Israel but a Palestinian state on the ashes of Israel.

They know that message won’t be acceptable to liberal Europe. So they decided – as has been exposed time and again – to sell the naïve Europeans humanitarian values of freedom and solidarity which they don’t believe for even one second.

Hamas has no intention of creating a Palestinian democracy but a dark theocracy in which homosexuals are hanged from telephone poles, women aren’t allowed to leave their homes and Christians and Jews are murdered for being Christians and Jews. Are those values acceptable to the Reykjavik City Council? If not then that’s strange, because they voted in favor of them.

Saturday, September 12, 2015

Palestinians Rejoicing the Violent Murder of Thousands of Innocent Civilians on 9-11

A reminder of which side of humanity the Palestinians are on

By Noam A. Rotem (a repost from last year)

They're with those who rejoice the violent murder of thousands of innocent civilians, their national heroes are suicide bombers (they glorify and name city squares after them), and they celebrate when members of their people (Arab, Muslims) conduct indiscriminate, cold blooded, murderous attacks on free western democratic societies.From The Palestinian Hamas Covenant

Islam Will Obliterate Israel
In The Name Of The Most Merciful Allah “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it”.

Article Seven:
“The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him.

Encouraging Martyrdom
Article Eight:
Allah is its target, the Prophet is its model, the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes.

And if you think radical Jihadist hatred stops with Hamas, you need to be spending time at Palestinian Media Watch, like this section on Demonization of Jews/Israelis where most all of the hateful material is from the so called "moderate" Palestinian Authority. These are the people ill-informed liberals in the west want to give a state to -- violent, Anti-Semitic, corrupt, undemocratic, supporters of theocratic, fascist radical Islam. 

Monday, September 7, 2015

The Root Cause, Triggering the Wave of Refugees into Europe, is Conspicuously Missing from Mainstream Media Reports

By Noam A. Rotem

What is glaringly missing from many reports by the mainstream media on this topic, is that there is no mention, of the key root causes and culprits, triggering this historic migration. Namely, the disintegration of 20th century fabricated Arab nationalism, and the vortex of violent, anti-democratic, often barbaric and fascist, radical Islam, swirling across swaths of the middle east, and projecting far beyond -- from the far-east, through central Asia, Africa, Europe, and the Americas.

Take this CBS News report for example:
The story behind the images that shocked Europe.
Screen-capture from CBS News. See article link.
From the title one would expect it to also weigh-in on the barbaric Arab Syrian regime, Islamic State, the bloody and explosive hatred between Sunnis and Shiites in Iraq, fundamental Islam in Afghanistan, and lawless Arab gangs in Libya, as causes for this unprecedented migration. But no, stating the painful and naked truth of reality would just be politically incorrect.

Another thing that till now, has not gotten enough focus in western broadcast media, but is generating quite a bit of discussion on social media, is the question as to why the nearby rich Arab gulf states aren't taking in any of their brethren refugees. To be fair, this debate is being held in some online news-outlets like this article from the "Daily Beast": The Middle East Needs To Take Care Of Its Own Refugees, and has even made in into some online mainstream publications, like this article from "The Washington Post": The Arab world’s wealthiest nations are doing next to nothing for Syria’s refugees.

Having said that, neither article, weighed-in on the role that Radical Islam is playing, in creating these waves of refugees.

Mainstream media, plays a powerful role in shaping public opinion. For decades now, it has been narrating news according to a left leaning politically correct ideology. The media's focus on the tragic image of the 3 year old Syrian boy who washed ashore, is deliberate, and intended to create pressure on western European governments to open the floodgates. The media largely omitted offering any alternative destinations, like the much closer wealthy gulf states, as PC European politics has a long standing policy,  in favor of large scale immigration from the mideast and North Africa. Similarly their omission of what is causing the plight of these refugees is intentional.

For the past 4 years, children have been killed and murdered on a daily basis in Syria and Iraq, yet their photos are not regular headlines in mainstream media news, as that would undermine their political correct ideology, that desperately promotes the notion, that radical Islam, is only a fringe phenomenon.

Saturday, August 1, 2015

חובה לטפל בטרור היהודי כמו באיסלאמי, אך לא להתעלם מהפער המוסרי שבין ישראל הדמוקרטית, לרשות שתומכת בטרור

מאת נעם רותם Noam A. Rotem
מתוך מכתב גלוי ששלחתי אתמול בבוקר לשרת המשפטים:
נושא: פשעים נתעבים, שהם גם פיגוע קשה לתדמיתה ומעמדה של מדינת ישראל, חובה למצות את מלוא חומרת הדין‎

כבוד שרת המשפטים איילת שקד,

לאור פשעי הטרור היהודי (עצוב להגיד את זה, אך אלה הן העובדות), שמחתי לשמוע את הצהרות הגינוי, שלך, בנט, ראש הממשלה, שר הפנים ושר הביטחון. מעבר למילים חובה גם מעשים. טרור יהודי צריך לטפל בדיוק כמו בטרור איסלאמי, כולל הריסת בתי הטרוריסטים.

זה שנים, ועוד כשניהלת את דף הפייסבוק של ישראל שלי, ניתן היה לראות מספר לא מספיק מזערי של אנשים, שהתבטאו שמה בצורה גזענית כלפי ערבים ונוצרים. חובה להוקיע ולמגר את התופעה הזאת שנוגדת את רוח היהדות האמיתית, וכפי שהיא צריכה להיות, ולהגשים את עצמה, בתור אור לגויים.

נדרש כאן טיפול עומק, לחינוך לדמוקרטיה, וסובלנות יהודית-אוניברסלית לזולת ולגר, שחייב לבוא ממנהיגי ורבני הקהילה. זה, יחד עם עונשים כבדים, וסובלנות אפס למעשים וביטויי שנאה, זה המתכון למיגור התופעה הנתעבת ומאד מצערת הזאת.

תודה מראש לתשומת לב,
בכבוד רב,
נעם רותם
תל אביב-יפו

Having said that

חשוב לדעת ולזכור, שהחברה הפלסטינית ככלל, לא רק שלא מגנה את הטרור הערבי-פלסטיני נגד מדינת ישראל, אלא תומכת ומהללת אותה. חינוך לשנאה אנטישמית, והסתה לרצח, היא חלק מתעשיית ההסתה היומיומית של הרשות הפלסטינית וחמאס. רוצחי ישראלים ויהודים, הם גיבורי התרבות של החברה הערבית-הפלסטינית. רק לעיתים, רק לאחר לחץ מהמערב, ולרוב לא בשפה הערבית, נשמע מהם, מס שפתיים עמום כנגד הטרור האיסלמיסטי שלהם.

כבר עכשיו יש אנשי מדיה שחוזרים על המנטרה השקרית ״שגם להם יש קיצוניים וגם לנו יש קיצוניים״, כאילו זאת משוואה שווה --  אך לא כך הם הדברים. זוהי השוואה מוסרית פֶּרְוֶרְטִית, בין חברה חופשית ודמוקרטית (גם אם לא מושלמת) למשטר רודני ג'יהאדיסטי. זוהי משוואה זדונית. 

ראיה אחת מרבים, לכך שזו אינה משוואה שווה, היא רשימת הנרצחים ע״י הטרור הפלסטיני-איסלמיסטי מאז ספטמבר 2000 (מאתר משרד החוץ):
Victims of Palestinian Violence and Terrorism since September 2000 
1,269 people have been murdered by Palestinian terrorism since September 2000.
(Source: Israeli Foreign Ministry)

מסכימים? נא שתפו, תודה מראש, נעם

Saturday, July 11, 2015

Pope Francis Decries the 'Genocide' of Middle East Christians

Finally, the Pope weighs in on the terrible persecution of Christians in the mideast. 

By Noam A. Rotem

AFP reports from Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), that Pope Francis, this past Thursday, called for an end to the "genocide" of Christians taking place in the Middle East and beyond. Quote:
"Today we are dismayed to see how in the Middle East and elsewhere in the world many of our brothers and sisters are persecuted, tortured and killed for their faith in Jesus," he said in Bolivia, part of a three-nation tour to his native South America. 
"In this third world war, waged piecemeal, which we are now experiencing, a form of genocide is taking place, and it must end."
Sadly what appears to be missing from his statement is a clear accusation of the perpetrator, namely, fundamental Arab Islamism, which is the ruling doctrine across vast areas of the Arab mideast, and despite its brutal, violent, genocidal, bigoted, anti-Semitic and misogynistic nature, enjoys widespread support across many parts of the Arab and Islamic world.

(Used here according to its Creative Commons licensing)

Please share if you agree, thanks in advanced, kindly, Noam Rotem

Sunday, June 21, 2015

אבו מאזן לירדנים: ״אנחנו עם אחד שחי בשתי מדינות״

מאת נעם רותם   By Noam A. Rotem
כך דווח בכתבה במעריב: אבו מאזן בירדן: "אנחנו עם אחד שחי בשתי מדינות" . גם העיתונאית המוערכת מהג׳רוסלם פוסט, שרה הוניג, ציטטה את אבו מאזן באותו ציטוט, בכתבת עומק חשובה: Mahmoud Abbas’s careless candor

ואני אומר - אם הוא יכול להגיד את זה, הגיע הזמן שאנחנו נאמר את זה. זו האמת, ורק עם האמת נוכל לנצח את מסע השקרים כנגדינו. זה הפיתרון היחיד שהוא הוגן, ישים, ואף צודק היסטורית -- ירדן היא מדינה פלסטינית, אין שום סיבה היסטורית או מוסרית לעוד אחת, נקודה

כרגיל המיינסטרים מדיה לא סיקר את הידיעה החשובה הזאת, שמראה את פניה האמיתיות, ואחיזת העיניים של מהי ומיהי התנועה הפלסטינית. כי הם (המיינסטרים מדיה) נעולים בתפיסת עולם, שיש להקים עוד מדינה ערבית (שלא לומר גם מוסלמית וגם קיצונית), ברצועה הקטנה שממערב לירדן, ולרצועת החוף הצרה. 

ולהזכיר שיש  כבר 22 מדינות כאלו, לא דמוקרטיות, לא מעט מהן מתפוררות, רובן כושלות עם תעודות זכויות אדם מתחת לכל ביקורת. ולמי שלא שם לב, הלאומיות הערבית מתה, ואיתה הסיבה לעוד מדינה ערבית, שמפעילה הסתה, שנאה, וטרור כנגד המדינה הדמוקרטית הליברלית היחידה במזרח התיכון.
(מפה של מדינת ירדן, בצבעי הדגל הפלסטיני, כפי שצריך להיות)

להלן הפוסט שלי בדף הפייסבוק של ציפי חוטובלי בנושא לתשומת ליבה, ולינק לטוויט.

אני ממליץ על כתבה יותר רחבה שכתבתי בנושא ירדן הנקרא: 
מלך ירדן מתקיף אותנו באו״ם למה אנחנו שותקים!?

מסכימים? נא שתפו, תודה מראש, נעם

Saturday, June 6, 2015

השמאל והמרכז-שמאל בגיבוי המדיה, לא מסוגלים להפנים, שהדבר היחיד שמניע את ה-בי.די.אס., בגיבוי הרשות הפלסטינית, הוא חיסול המדינה היהודית

מאת נעם רותם     By Noam A. Rotem
השמאל ומרכז-שמאל, בגיבוי המדיה, נעולים בתפיסת עולם, שמתעלמת מעובדות, וע״כ הם  לא מסוגלים להפנים שהדבר היחיד שמניע את ה-בי.די.אס. בגיבוי אש״ף והרשות הפלסטינית, הוא חיסול המדינה היהודית.

״הסבב הבא כבר בדרך״ כותב עופר שלח בפוסט שלו בפייסבוק, אך לא בגלל חוסר תהליך מדיני כפי שהוא טוען, אלא בגלל,  שעד שלא יובס הטרור האיסלמיסטי, המונע משנאת יהודים, שנאת מדינת ישראל, שנאת נוצרים, המערב, ערכים דמוקרטים והאחר, הם ימשיכו לנסות לחסל אותנו.
הנ״ל היא תגובה שלי לפוסט של עופר שלח:
https://www.facebook.com/OferYeshAtid/posts/893380460734091
עופר שלח -- או שאתה מנותק מהמציאות, או שבוי בתפיסה אידאולוגית שלא נותנת לעובדות לבלבל אותך. תראה את הברבריות האיסלמיסטית האלימה חסרת הרחמים המשתוללת בכל האיזור. הפלסטינים הם חלק מאותה רקמת תרבותית ג׳הדיסטית.

לך תבלה כמה שעות טובות באתר מבט לתקשורת פלסטינית - ותראה שכל מטרת התנועה הפלסטינית מבוססת על שנאת יהודים וחיסול המדינה היהודית -- את זה אתה לא אומר, ולא מסביר, למרות שזאת האמת ואלו הן העובדות. אתה מתעלם לגמרי מאמנת החמאס שקוראת להריגת כל היהודים.

תראה מה עשו, כשנתנו להם במתנה את כל החממות החקלאיות - הם הרסו אותן, במקום לדאוג לכלכלת התושבים שלהם (וזה היה אש״ף, לאלו שאתה קורא מתונים).

מיליארדי דולרים השקיעה החמאס בכלי נשק, ע״מ לרצוח אזרחים במדינת ישראל, במקום להשקיע ברווחת האזרחים שלהם -- איפה אתה חי? על מי אתה מנסה לעבוד? עם ישראל רואה את המציאות שאתה בוחר לצנזר.

לבסוף בוא תראה את קלואי ולדרי, סטודנטית אפרו-אמריקאית צעירה, שמבינה יותר טוב ממך, מהי האנטישמיות החדשה, ומהי באמת תנועת ה-BDS.אם אתם מסכימים, נא שתפו, תודה מראש, נעם

Monday, April 27, 2015

​בתוכנית סדר יום של רשת ב׳ - המרואיינים לא מוצאים קשר בין ארגוני טרור איסלאמיסטים לדוקטרינת איסלאם רדיקלי רצחני‎

מאת נעם רותם     By Noam A. Rotem
מתוך מכתב גלוי לרשת ב׳
בתוכנית סדר יום מה- 15.04.15, קרן נויבך ראיינה את פרופסור גליה צבר. סביבות הדקה ה-43:00 לתכנית, תיארה גליה, חלק מפשעי הטרור הנוראיים שמבצעת בוקו חראם, ארגון טרור ג'יהאד איסלאמיסטי קיצוני סוני בניגריה, ואמרה שאין שום קשר ביניהם לאיסלאם...

בהמשך אותו ראיון' הזכירה גליה גם את ארגוני הטרור האיסלאמיסטים- א שבאב, ואל קאעידה. כשהיא נשאלת למקורות האלימות של הארגונים הללו, היא מדברת על תסכול כלכלי, פוליטי, ומקטינה כל קשר לדוקטרינת איסלאם רדיקלי, כאיזשהו מקור לבעיה. לא משנה, שלא מעט מהטרוריסטים המוסלמים שהגיעו מהמערב, כמו גם מנהיגי הארגונים האלו, הם מבני מעמד ביניים וגבוהה עם השכלה גבוהה.

קרן נויבך, בוחרת לא לראיין מזרחנים ומומחים בנושאי טרור איסלאמי כמו ד״ר מרדכי קידר, ד״ר גיא בכור, ד״ר ראובן ברקו, ואישתו וחברת הכנסת מטעם הליכוד ד״ר ענת ברקו, רק לציין כמה מומחים בתחום, עם דיעה שונה בנושא. גם מומחים בינלאומיים מובילים וחשובים, כמו בריג'יט גבריאל ואייאן חירסי עלי, לא מצוטטים, ובכלל לא מוכרים למאזיני התכנית.

קרן נויבך, ושותפה לתכנית צ'יקו מנשה, יש להם היסטוריה ארוכה ועקבית, בלהביא מרואיינים עם הטיה פוליטית ברורה אם לא לומר בוטה, התואמת את השקפת עולמם, הנוטה שמאלה מהמרכז, ובכך הם מצנזרים דעות מהמרכז-ימין, והימין. חמור מכך, גם מצונזר מידע, שהוא קריטי ע״מ באמת להבין, לנתח נושא לעומק, ולגבש דיעה מושכלת.

ב-25 ליולי 2014 קרן נויבך בתכנית שלה, סדר יום, בנושא על התנהלות התקשורת בעת מבצע צוק איתן (https://www.youtube.com/watch?v=fozU_Dd_vzs), אמרה: ״תפקידם של המגישים יחסית מינורי״. אבל אני יכול להוכיח בצורה אמפירית שלמגישים כמו קרן נויבך, וצ׳יקו מנשה, יש קביעה מז׳ורית, לסוג הדיעות שנשמעות בתכניות הפריימטיים שלהם, כמו בדוגמה הנ״ל, אך היא רק אחת, מאלפי דוגמאות, שאפשר להביא רק מהתכנית סדר יום, לאורך השנים. כי מידי יום יש כמה בחירות כאלו בתוכנית הזאת.

למשל, לכל אורך מבצע צוק איתן (ולאחריה) ראיינו רק את הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שקשר בין העימות בקיץ שעבר, לחוסר התקדמות בשיחות עם הפלסטינים, ובלי שום איזכור לאמנה האנטישמית, של ארגון החמאס, הקוראת להשמדת העם היהודי בכל שטחי ארץ ישראל. אמנה שרוויה בסיסמאות הלקוחות היישר מפרקי האנטישמיות של הנאצים -- את זה לא נשמע בתכנית סדר יום , למרות שהיה מאד רלוונטי לציין את העובדות האלו בקונטקסט כזה.

תקשורת המיינסטרים הישראלית יש לה הטיה שמאלה מהמרכז. ניתן להוכיח את זה בצורה אמפירית. סדר יום היא דוגמה מובהקת להטיה הזאת.

אשמח לדבר אם מישהו אצלכם על איך אפשר להביא דיעות ותכנים מגוונים ומאוזנים יותר, גם מהמרכז-ימין, ע״מ שהמאזינים יחליטו בעצמם, בהישמע מידע ודיעות מכל הצדדים. כי החד-צדדיות הנוכחית, יש בה אופי של תעמולה אידאולוגית, שלא לומר משטרת מחשבות.

תודה מראש לתשומת לב, 
נעם רותם, 
מנהל מוצר ושיווק בכיר בהייטק,
תל אביב-יפו

Wednesday, March 25, 2015

זו הדרך טמבל! איך המרכז-שמאל והמדיה פשוט ​לא ​מבינים את תוצאות הבחירות

המדיה, המרכז-שמאל, והשמאל הישראלי, לא מבינים שזו הדרך, והשקפת עולמם המדינית וכלכלית שכשלה

מאת נעם רותם     By Noam A. Rotem
בן כספית, בכתבה לאחר הבחירות בגלובס, ניסה להסביר את ניצחון הליכוד והפסד המחנה הציוני בכך שמול נתניהו לא עמד ביטחוניסט כמו גבי אשכנזי, מאיר דגן או יובל דיסקין. זוהי דוגמה מופתית על איך המדיה פשוט לא מסוגלת לנתח את המציאות, כתוצאה מהטיה אידיאולוגית מובנית ועמוקה.

מאיר דגן ויובל דיסקין הרי תמכו במלוא כובד משקלם הביטחוני באופוזיציית ״רק לא ביבי״ יחד עם עוד 200 ביטחוניסטים -- והעם לא קנה את זה. כי מה שבן כספית, המדיה, והמרכז-שמאל לא מבינים, שמה שפשט את הרגל, זוהי השקפת עולמם המדינית, פוליטית וכלכלית. בפרפרזה של משפטו המפורסם של ביל קלינטון --״זו הכלכלה טמבל!״ - זו הדרך טמבל!

האינטיפאדה השנייה, גבתה מחיר דמים נוראי של כמעט 1,500 אזרחים ישראלים שנרצחו, בפיגועים ברוטליים ונוראים. לאורך כל תקופת הפיגועים, שלאחר הסכמי אוסלו, השמאל ,והמרכז-שמאל, ברוח גבית מונוליטית של תקשורת המיינסטרים הישראלי, עשו הכל ע״מ להציג לעם ישראל, שלמרות זאת, אש״ף והרשות הפלסטינית הם ״פרטנרים לֹשלום״. זו הייתה מצגת שווא, שאמנם הם בעצמם האמינו לה, אבל האמת והמציאות הייתה ונשארה שאש״ף והרשות הפלסטינית הם זורעי שנאה אנטישמית, מחוללי טרור ורצח, מבית-סיפרם של האיסלאם הרדיקלי, שלעולם לא יכירו במדינה יהודית בארץ ישראל. לא בכדי, בינמין נתניהו, בחוכמה ובצדק, דרש הכרה ״במדינה יהודית״, ביודעו שזוהי מבחן הלקמוס, לרצינות המנהיגות הפלסטינית להגיע להסדר היסטורי, וגם על זה המרכז-שמאל, והמדיה ביקרו אותו בזמנו. אבל העם ראה, והבין את המבחן, וגם ראה שהפלסטינים, יחד עם השמאל, המרכז-שמאל והמדיה הישראלית, נכשלו במבחן!

מכל מקום שלא נסוגנו, קיבלנו טרור, המקושר או לאיראן, או לג׳יהד העולמי, או לשניהם גם יחד. בבחירות דמוקרטיות העם הפלסטיני בעזה בחר במשטר טרור של החמאס, שהאמנה שלה, היא רסיטל אנטישמי אחד ארוך, שקוראת לחיסול המדינה היהודית, הריגת כל היהודים, והקמת חליפות איסלאמית.

אוסלו הוא כשלון דרך קולוסאלי . ועד שהשמאל לא יבין את זה, גם לא ישתנו תוצאות הבחירות, כי עם ישראל ואזרחי ישראל הם חפצי חיים! וברגע שנפנה את יהודה ושומרון, נקבל את החמאס, דאעש והג׳יהד עולמי, קילומטרים ספורים-- מנמל התעופה בן-גוריון, ממרכזי האוכלוסייה הגדולים של ישראל, ומהמרכז הכלכלי של מדינת ישראל -- מה שיביא לחיסול מדינת ישראל. ולכן לא ניתן לפנות את השטחים הללו.

העולם הערבי מתפורר לנגד עינינו, ומתדרדר לכאוס ברברי, כשממשל אובמה כמעט בכל פנייה, בצורה פאסיבית או אקטיבית, תמכה כמעט תמיד בגורמים האיסלמיסטים הרדיקלים. שתק כנגד הדיכוי האלים של מחאות הדמוקרטיות באיראן ב-2009, תמך באחים המוסלמים במצריים ב-2012. נסיגת ארה״ב מעיראק הביאה את דאע״ש. הממשל היה פאסיבי כשלוב נפלה, ועכשיו גם כשתימן נכנעת לאיסלם הרדיקלי. אך המרכז-שמאל והתקשורת הישראלית לרוב החניפו לאובמה, למרות שלא היה מסוגל אפילו להגיד את המילים ״איסלאם רדיקלי״, ובו זמנית  לעגו לנתניהו, כל פעם שעמד על האינטריסים של מדינת ישראל, כשאלו היו בניגוד לשביעות רצונה של הממשל האמריקאי. וגם את זה העם ראה.

העם גם ראה את האנטישמיות החדשה -- אנטי-ציונות, שעושה דלגטימציה, דימוניזציה, ומפלה במוסר כפול כנגד מדינת ישראל. היא נתמכת ומונעת ע״י הפלסטינים, ומרבית מדינות ערב ואיסלאם כולל ״המתונים״ מבינהם. אך המרכז-שמאל והמדיה ישראלית, העדיפו לסוכך על הקשר הזה, כי זה הרי פוגם בתפיסת עולמם שאלו הם פרטנרים. והעדיפו להפחיד את אזרחי ישראל שהחרם כנגד ישראל, היא תגובה לגטימית של אירופה, והאו״ם למדיניות של נתניהו.

העם ראה איך המיינסטרים מדיה והמרכז-שמאל התגייסו יחד להשתיק את עיתון ישראל היום, היחידי עם פופולריות רחבה, שגם מביאה ידיעות ודיעות שהמיינסטירם מדיה כמעט ולא נותנת להם קול, כמו דרור אידר​​, בועז ביסמוט, דורי גולד, זלמן שובל, ד"ר ראובן ברקו, רשימה חלקית . המרכז-שמאל לא אוהב את הדיעות וידיעות שמביא העיתון -- אך לא בגלל זה, צריך להגביל את חופש הביטוי במדינה דמוקרטית. יש לזה שם, וזה נקרא משטרת חשיבה -- וזה בדיוק מה שהמדיה והמרכז-שמאל עושים מזה שנים.

גם בנושא הכלכלי, לממשלות נתניהו יש קשת רחבה של הישגים מכובדים. במסגרת הזאת חשוב לציין שרק נתניהו ידע והיה יכול להביא נגיד בנק ישראל, עם שם עולמי, מבין הטובים בעולם בזמן המודרני, כמו סטנלי פישר, שעזר למדינת ישראל לנווט בשלום את ספינת הכלכלה הישראלית באחת מהסופות הכלכליות הסוערות של התקופה המודרנית. ועדת ששינסקי, שהוקמה בידי שר האוצר יובל שטייניץ, היא אחת מרפורמות המס החשובות בתולדות המדינה, בנושא משאבי נפט וגז בישראל. גם בקדנציה הנוכחית יש מספר הישגים ראויים, החל מאבטלה נמוכה, ומהנמוכות בעולם המערבי ובמדינות ה-OECD ועד רפורמת השמיים פתוחים, ותכניות לשילוב חרדים וערבים למעגל העבודה. גם רפורמת הסלולר בקדנציה הקודמת שהנהיג כחלון, נעשתה הרי בממשלת הליכוד, ולא פחות חשוב, זוהי רפורמה של שוק חופשי, שהורידה את יוקר המחיה, עבור כל משפחה בארץ. וגם בזה העם בחר, בשוק חופשי, עם רגישות חברתית. שוק של שמיים פתוחים, של תחרות הוגנת. כלכלה שיוצרת הזדמנויות, וחירות, לכל אזרחי מדינת ישראל ללא הבדל דת, גזע ומין.

בסופו של דבר, חכמת ההמונים ניצחה, ונתנה רוב למפלגת הליכוד - מפלגה לאומית וליברלית, שזהו שילוב, שבעת הזאת, מייצג את רוב המרכז-ימין הישראלי.


הכתבה גם פורסמה באתר: מחלקה ראשונה News1: זו הדרך, והשקפת עולם שכשלה מאת נעם רותם

מסכימים? אם כן, נא שתפו. תודה מראש, נעם

Saturday, March 7, 2015

יצחק רבין ז״ל היה ליכודניק

לפחות ע״פ עמדותיו כפי שהציג אותם בנאומו האחרון בכנסת באוקטובר 1995

לפני הבחירות, שווה לדעת, לזכור, ולקחת בחשבון את העובדות הללו שלא תשמעו במדיה!

נאום רבין בעברית:
http://www.knesset.gov.il/rabin/heb/Rab_RabinSpeech6.htm


Yitzhak Rabin (Z"L) was a Likudnik

At least based on his last speech to the Knesset in Oct 1995


The above concept banner ads were researched by Noam A. Rotem. Design and composition by Noam A. Rotem and Liora Gold Rotem

Sunday, March 1, 2015

מכון גלופ: שיא של כמעט כל הזמנים: העם האמריקאי תומך בישראל! (למרות נבואות האיוב של התקשורת הישראלית)

ע״פ מכון גלופ תמיכת העם האמריקאי בישראל בשיא של כמעט כל הזמנים.
תרופת נגד מעולה כנגד תקשורת ה-״lame-stream״ הישראלית -- עובדות!
מאד מעניין לראות, שדווקא בתקופת אוסלו, התמיכה הייתה בשפל יחסי! (גם את זה לא תשמעו ב-״lame-stream״ הישראלי :-)

Seven in 10 Americans Continue to View Israel Favorably http://www.gallup.com/poll/181652/seven-americans-continue-view-israel-favorably.aspx

כתבה של גיא בכור בנושא:
http://reshet.tv/Shows/your_family_Haolam_Haboker/videomarklist,238257//

ראיון עם גיא בכור בנושא:
http://www.gplanet.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=2942

פסיקה: הרש"פ נושאת באחריות לשורת פיגועים בישראל -- חדשות טובות שיכול לשרת גם את קמפיין הבחירות‎

כששמעתי את החדשות הטובות ב-23 לפברואר, שחבר מושבעים בניו יורק קבע כי הרשות הפלסטינית ואש"ף נושאים באחריות לשורת פיגועים שהייתה בישראל לפני יותר מעשור --  כתבתי למחרת את המכתב הבא לאיילת שקד:

איילת שקד,​
שלום רב,​ לילה טוב!
חדשות מעולות! שגם יכול לשמש חומר מעולה לקמפיין:
NY court: PLO, PA to blame for terror attacks a decade ago 
In landmark verdict, American victims awarded $218.5 million in damages; Palestinian leadership held accountable for six attacks
פסיקה: הרש"פ נושאת באחריות לשורת פיגועים בישראל 
חבר מושבעים בניו יורק קבע כי הרשות הפלסטינית ואש"ף נושאים באחריות לשורת פיגועים שהייתה בישראל לפני יותר מעשור. 

בעשור הזה התקשורת, השמאל ,ושמאל-מרכז הציגו מצג שווא, סילפו את המציאות, ובשטיפת גלי האתר, והמוח, מכרו הונאה (שהם עצמם האמינו בה) -- שאש״ף והרשות הפלסטינית הם ״פרטנרים לֹשלום״, במקום לתת לאמת להישמע, והיא שאש״ף והרשות הפלסטינית הם זורעי שנאה אנטישמית, מחוללי טרור ורצח, מבית-סיפרו של האיסלאם הרדיקלי, הפאשיסטי וברברי.

תודה מראש לתשומת לב, בכבוד רב, נעם רותם, תל אביב-יפו


איילת שקד, השתמשה בפיסקה הנ״ל מתוך האימייל ששלחתי לה, בפוסט שלה בפייסבוק:

https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/posts/725967127521716

Saturday, February 21, 2015

מהארכיון: איך עונים למדיה המערבית -- ייעוץ בהסברה ישראלית מאת נעם רותם

את האימייל הבא כתבתי לחברת הכנסת איילת שקד בתחילת מבצע צוק איתן, לאחר שראיתי דובר ישראלי מתראיין ל-BBC. הצעתי איך אפשר לענות לשאלת ״כמות ההרוגים בצד הפלסטיני״, תוך העברת מספר מסרים נוקבים כנגד החמאס, והשלטון הפלסטיני בעזה.

איילת שקד, לקחה את האימייל שלי, ופרסמה אותו בדף הפייסבוק שלה ב-13 ליולי 2014. ברצוני לציין , שאת המסרים הללו, הצעתי, עוד לפני שההסברה הישראלית התחילה ממש להתגבש, בנושא העברת המסר החשוב והקריטי - על איך החמאס עושה שימוש ציני וזדוני באזרחיה כמגינים אנושיים, וחמור מכך, ככלי ניגוח ציני ונוראי, במלחמת ההסברה והתודעה כנגד מדינת ישראל.
    https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/posts/602896819828748

להלן האימייל המקורי:

שלום רב, אמש שודר מראיין בריטי ששאל איזשהו דובר ישראלי בנושא כמות ההרוגים הפלסטיני. התשובה הייתה בסדר אך לא מספיק נוקבת ורציתי באנגלית לנדב חומר על איך אפשר לענות לשאלה כזאת.

The Palestinians are committing a double war crime. They are shooting lethal rockets targeting innocent civilian populations, from within their own civilian population, and using them as human shields. They use civilian homes, schools, hospitals and mosques, for hiding and launching these rockets. Israel goes out of its way to warn civilians residing in houses of terrorist leaders, that the house is about to be hit, providing them time to save their lives, all this in order to minimize civilian casualties. On the other hand Hamas is on record for encouraging their own civilians, women and children to remain in those homes and/or congregate around them, deliberately and cynically using them as human shields.

המראיין הבריטי התעקש -- לא ענית לי על השאלה כמה פלסטינים הרגתם.

The Hamas is directly responsible for the killing of its own people by using them as human shields. The question of how many Palestinians deaths therefore needs to be pointed directly to them, as they're completely responsible for those deaths. If they would not be shooting rockets at innocent civilians from within their own civilian populations, *no one* there would be getting killed right now. The Palestinians were given billions of dollars, that they could have used to build a prosperous and civil society. Instead, Hamas spent that money in turning Gaza into a terrorist state, publicly committed, to the destruction of the state of Israel.


אפשר לסיים עם הנ״ל, ואפשר לשקול במצבים מסויימים להשתמש גם במשפט הבא, כחלק מהדה לגטימאציה שיש לשעשות לפלסטינים, כחלק מהתקפת הנגד, לדה לגטימאציה שהם עושים לנו:

Last but not least, the Palestinian civilian population voted in Hamas, in democratic elections, demonstrating their support for Hamas' radical doctrine. This is the same population, who cheered 9-11 and handed out candies on the streets that day, and on other days of major suicide bombings in Israel. They are indoctrinated with hatred towards Israel and the west and thus bear responsibility for the actions of this terrorist regime they elected, and the predicament this regime brought upon them.

------------

 אני כותב ודובר אנגלית רהוטה, ממשפחה אמריקאית. תואר שני בשיווק, תואר ראשון במדעי המחשב, עובד בתור מנהל מוצר ושיווק בהייטק. חי ונושם חדשות ומדיה מזה +30 שנים, עם חשיפה למקורות פרשנות שבמשך שנים צונזרו ע״י המדיה הישראלית דוגמת Wall Street Journal, Weekly Standard ועוד רבים.

אשמח אם תפנו אותי למישהו/י בצד שלכם שאפשר יהיה לפתוח ערוץ, להעביר חומרים, לתת אינפוט ולשוחח. ללא ספק השתפרנו בהסברה (וגם ראיתי היום את הראיון המעולה של מתאם הפעולות בשטחים אלוף יואב פולי מרדכי באלג'זירה!). בהחלט אפשר להשתפר עוד בערוצים הדוברי אנגלית. במיוחד בנושא הדה לגטימציה שצריך לעשות לפלסטינים והעולם הערבי, שעומדים בהפך הגמור, לכל ערכי העולם הנאור, ובתחום הזה אנחנו לא עושים מספיק.

בנושא הפלסטינים, השמאל עדיין משווק את מחמוד עבאס כפרטנר, למרות שהוא מהלל וממן טרוריסטים, מגבה את מנוע ההסתה האנטישמי כנגד המדינה היהודית, מנהל גזל היסטורי של הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, ופועל בכל ערוץ בינלאומי נגד מדינת ישראל כולל ה-BDS, זה מסר שצריך לשלוף, ולירות בצרור, בכל פעם שהשמאל מנסה למכור אותו בתור מתון. גם למֵימרָה האווילי של השמאל ״ששלום עושים עם אויבים״ יש לי תשובה.

יש מלא חומר נהדר מהמוכן, של בריג׳יט גבריאל, פאט קונדל, ג׳ון בולטון, MEMRI, PMW, ועוד רבים שפשוט צריך לסכם, לשנן, להטמיע, ולהשתמש גם בהסברת פנים וגם חוץ. צירפתי חלק למטה.

 בתודה מראש לתושמת לב,
------------
Noam A. Rotem
Sr. Product Manager, Project Manager & Marketing Manager 

Saturday, January 31, 2015

Steve Forbes: Why Netanyahu, The Churchill Of Our Time, Must Speak Before Congress

The illustrious Steve Forbes writes a moving article in support of Netanyahu and Israel 

Steve Forbes, proves himself to be a genuine friend of the Jewish nation. Following is a heartfelt paragraph, from an article he wrote that was published on his online Forbes magazine, on January 28, 2015.
"Given the size of the Jewish state, it has no room for error. A nuclear-armed Iran will put Israeli leaders in a dangerous, hair-trigger situation. Israel is a crucial US ally, strategically and morally. It is the only durable democracy in the Mideast. With only 8 million people, Israel has surpassed the European Union, with a population of over 400 million, in high technology, rivaling Silicon Valley. It was born from the ashes of the Holocaust. The destruction of Israel would mean, ultimately, the end of Western civilization; the moral rot that would permit such an event would be just about impossible to surmount."
Sadly you won't find this covered in Israeli mainstream media

למרבה הצער לא תמצאו שום דיווח או ציטוט לגביי זה במיינסטרים מדיה הישראלית, המיושרת קו עם מפלגות ״המרכז-שמאל״ ושמאל, לרוב עם תפיסת עולם פוסט-ציונית, ולעיתים אף אנטי-ציונית. לא תשמעו את המיינסטירם מדיה שואלת שאלות קשות לגביי התרבות הרצחנית של האיסלאם הרדיקלי, שיש לה משקל רב בכל עמי ערב ואיסלאם הסובבים אותנו, כולל ברשות הפלסטינית, וכמובן אצל חמאס, שהיא מדינת טרור, המבוססת על עקרונות איסלאם רדיקלי, קנאי, אלים, אנטישמי ופאשיסטי.

The full article can be read here:
http://www.forbes.com/sites/steveforbes/2015/01/28/why-netanyahu-the-churchill-of-our-time-must-speak-before-congress/

Saturday, January 24, 2015

Pro-Palestinian Protestors Disrupt NYC Council Holocaust Memorial - Councilman David G. Greenfield Delivers a Poignant Response

Anti-Israel, pro-Palestinian, protestors, prove what they're really all about -- naked blind anti-semitism 

After the protestors were removed from the chamber, New York City Councilman David G. Greenfield delivered a poignant and powerful response -- that must be seen! 

Israeli diplomats and politicians should take notes!


התנועה הפרו-פלסטינית/אנטי-ציונית חושפת את פניה האמיתיות -- תנועה אנטישמית גרידא. חובה לראות ולהפיץ!

יהודי מרשים, וחבר מועצת העיר ניו-יורק -- דוד גרינפלד, נותן מענה נוקב, מרגש, מילים כדורבנות, כתגובה לחוליגנים הפרו-פלסטינים, שהפריעו לישיבה זיכרון מיוחדת, של מועצת העיר, ליום השואה הבינלאומי ושחרור אשוויץ.

פוליטיקאים, ודיפלומטים שלנו כאן בישראל, יכולים ללמוד פרק מהרהיטות המרגשת שלו בנושא!

PM Netanyahu Should Politely Decline Speech to Congress, Yet He Should Go Ahead and ​Deliver​ Speech at AIPAC!

PM Benjamin Netanyahu -- could have come out stately, gentlemanly had he politely declined speaker John Boehner invitation to address a special joint session of Congress on March 3.

The invitation should have been declined on the grounds, that PM Netanyahu is sensitive to the proximity of the planned date, to that of the upcoming Israeli elections, and therefore would be inappropriate in light of that. At the same time  PM Netanyahu should definitely go ahead and address the annual meeting of AIPAC, which every Israeli PM addresses every year, and try and find some other timing to address a joint session of the Congress.

It still can be done, with careful wording and some finesses, though no doubt, that at this later time, it will unfortunately (and somewhat correctly) be interpreted as bowing down to local political and American administration pressure. Having said that, it is probably still the stately thing to do.

By Noam A. Rotem

(I was thinking this to myself already on Thursday, before the torrent of criticism that started pouring in over the Israeli weekend. Now if he backs down, at this later hour, he looses, the nobility that could have been achieved with an earlier declination)

Saturday, January 17, 2015

If you're on the side of democracy and freedom then you're on the side of Israel

Which side are you on? 

This video from the Israel Ministry of Foreign Affairs, does a nice job in juxtaposing the moral divide and difference between Israel and the vast majority of surrounding undemocratic, despot and oppressive regimes. Most of those, including the Palestinian Authority, are bent on undermining the Jewish state by means of delegitimizing, via rabid libels, blatant lies, falsifications of historical facts, and through indoctrination of hate.

In an age where moral equivalence between free, liberal, democratic Israel, and despot, fascist theocracies, is the daily dosage on mainstream TV, universities campuses across the west and the world, this video serves a nice, albeit small, antidote to the war of lies, disinformation,  and delegitimization, being waged on the Jewish state of Israel.

By Noam A. Rotem Which side are you on?
The side of open debate   -- or --   the side that represses free speech
The side which is a democracy   -- or --   the side that executes political opponents
The side that take pride in its diverse society   -- or --   the side which persecutes gays and minorities
The side that strives for gender equality   -- or --   the side which oppresses women and condones honor killings
The side that protects its young people   -- or --   the side which uses its children as human shields
The side that builds shelters for civilians   -- or --   the side which constructs bunkers for terrorists
The side that goes out of its way to harm innocent people   -- or --   the side which deliberately targets innocent civilians.
The side that invests in education   -- or --   the side that uses its money to fund terrorism
The side that sanctifies life   -- or --   the side which worships death 
I know which side I'm on, and its not the one of a repressive terrorist organization. I'm for Freedom, I'm for democracy, I'm for Israel.

How dangerously ludicrous does appeasing terrorism with territories look like when put into a context devoid of prejudice against Israel

From Daniel Pipes Twitter Feed


משוא פנים של הפרשן הפוליטי חנן קריסטל בתוכנית בחצי היום השישי‎

מכתב גלוי לרשת ב׳ שנשלח ב-13 לינואר 2015

שלום רב,
בתוכנית בחצי היום השישי עם צ'יקו מנשה: חנן קריסטל, בפרשנות פוליטית -- יותר מפעם ובאופן די מגמתי, קרא למפלגת העבודה ״מרכז-שמאל״ ולליכוד ״ימין״ -- למרות שהליכוד מגדיר את עצמו מפלגה לאומית וליברלית. מעבר לכך אפשר להראות בצורה אמפירית שכמעט בכל נושא פוליטי, חברתי ומדיני, שהליכוד ממוקם בקשת מרכז-ימין של המפה הפוליטית הציונית. יתר על כן בכמה וכמה נושאים, עמדותיהם של חלק מחברי מפלגת העבודה המובילים, מיושרים קו עם מר״ץ, שהיא מפלגת שמאל. 

נשמע שחנן קריסטל, משתמש בשִׂיחָדָש (Newspeak -- השפה הבדיונית מספרו הקלאסי של ג'ורג' אורוול, "1984", שמטרתה לסלף את המציאות בעזרת מונחים הממסכים את האמת), ע״מ למצב את מפלגת העבודה במקום יותר בחיר, ובכך עוסק בתור תַעֲמוּלָן למפלגת העבודה, ולא פרשן פוליטי אובייקטיבי. אין סיבה שמאזיני רשת ב׳ יצטרכו לסבול מההטיה הפוליטית שלו, במיוחד כל עוד הוא הפרשן הפוליטי היחידי שאתם מביאים לדיון.

שוב ברצוני לציין שכל הפרשנים שלכם בכל תוכניות הפריימטיים הם מהמרכז-שמאל. מן הראוי שהשידור הציבורי, במימון ציבורי, יביא פרשנים עם קשת דיעות יותר רחב הכולל גם את המרכז-ימין. להלן כמה פרשנים שראוי היה לשמוע גם את קולם באופן  קבוע בפרשנות הפוליטית שאתם מביאים לציבור:  דן מרגלית, מתי טוכפלד, נדב העצני, מרטין שרמן, קרוליין גליק, ודרור אידר.  מתי תתקנו את האי שיווין המשווע הזה?

תודה מראש לתשומת לב,
בכבוד רב,
נעם רותם
מנהל מוצר ושיווק בכיר בהייטק
תל אביב-יפו

Saturday, January 10, 2015

Ayaan Hirsi Ali: In Response to the Barbaric Terrorist Attacks in Paris this Past Week by Radical Islamists

In and interview with Megyn Kelly from Fox News, the internationally distinguished  women's rights and free speech activist, Ayaan Hirsi Ali: explained that violent attacks like the one in Paris stem from a political ideology that is embedded in Islam. "All that violence you can no longer divorce from the religion of Islam," she said.

Ali told Megyn Kelly that "we are facing a war on the core values of western civilization," and that the only way to fight it is by talking about it - "the pen is far more powerful than all their guns" she said. "We are fighting an asymmetric war where we fight with military means and counter-terrorism means, but we are not fighting back with ideas”.

To hear the full interview click below:
http://insider.foxnews.com/2015/01/08/ayaan-hirsi-ali-we-are-fighting-asymmetric-war-radical-islam

Saturday, January 3, 2015

הצעת חוק בחירות: לחייב לפחות 3 עימותים שישודרו, בטלוויזיה, רדיו ואינטרנט

מאת נעם רותם   By Noam A. Rotem
כחלק מהתהליך הדמוקרטי, חשוב שיהיה לאזרחי מדינת ישראל, פלטפורמה מאד נגישה שיוכלו לשמוע דיון יותר מעמיק, בין המועמדים ומפלגות כחלק ממירוץ הבחירות, ובכך לאפשר גיבוש דיעות יותר מלומדת.

במסגרת הזאת יש מקום לחייב בחוק לפחות 3 עימותים שישודרו בטלוויזיה, רדיו, ואינטרנט, בנושאים מהותיים דוגמת:
  1. חוץ, ביטחון, הסברה ישראלית
  2. כלכלה, תחרות, יוקר מחיה, תכנון כלכלי לעתיד, ואיך יוצרים הזדמנויות לכל שכבות האוכלוסייה
  3. חינוך, דת ומדינה, מדינה יהודית ודמוקרטית, מיעוטים וזרמים ביהדות
במיוחד לאור ההטיה הבוטה של המיינסטרים מדיה הישראלית לכיוון מרכז-שמאל, חשוב שבחוק יחויב שפאנל המראיינים יהיה מורכב בצורה שווה ע״י מראיינים מהימין והשמאל, כך שיהיו נציגים גם מעיתון ישראל היום, מקור ראשון ו-Jerusalem Post, בנוסף לנציגי המיינססטרים. בנושאים כלכליים אנשים עם ידע עמוק כמו מירב ארלוזורוב, ואבי שמחון, יכולים להיות קנדידטים טובים, לדיון מעמיק ולא פופליסטי.

כיוון שאנחנו חיים בעידן האינטרנט, מן הראוי גם לאפשר לקהל הרחב להגיש שאלות שהם היו רוצים לשמוע, ושהפאנל המאוזן יבחר למשל 7-10 שאלות מתוכן, לשאול את המועמדים במסגרת הדיון. בנוסף לכך, הקלטות של הדיונים, חשוב שיהיו נגישים באינטרנט, למי שלא יוכל לראות במועד השידור.

כיוון שלא כמו בארה״ב שם יש רק 2 מועמדים, צריך לבחור נוסחה לייצוג נכון בעימותים הללו. עימות אחד יכול להיות בין שני מובילי הגושים. במצב של בחירות 2015 זה יהיה בין בנימין נתניהו וציפי לבני יחד עם יצחק הרצוג. אבל צריך שיהיו עוד עימותים (לפחות 2 אם לא יותר) עם נציגים מכל המפלגות המרכזיות שמתמודדות מימין, מרכז, ושמאל על אותם הנושאים.

לבסוף, חייבים לעדכן את הסעיפים האנכרוניסטים בהקשר ל: (1) איסור תעמולה 60 יום לפני הבחירות, שלא נותנת לפוליטיקאים להתבטאות בראיונות ברדיו וטלוויזיה; (2) לבטל את תשדירי התעמולה, שפשוט אבד עליהם הכלח; (3) ולבטל את חוק איסור פרסום סקרים-- ששוללת את חופש מידע.

Friday, January 2, 2015

הטיה אורווליאנית מיותרת בסקר בחירות של רשת ב' קול ישראל

מכתב גלוי לרשת ב׳ֿ

שלום רב,
בדיווח באתר רשת ב׳, שגם צוטט בחלק ממהדורות החדשות של יום שישי, כתוב כדלהלן:

״מהסקר עולה כי הליכוד מקבל עשרים ושלושה מנדטים, המחנה הציוני של העבודה והתנועה עשרים וארבעה, ישראל ביתנו שבעה, יש עתיד תשעה, הבית היהודי ששה עשר, ש"ס שבעה וכך גם יהדות התורה ומר"צ, כולנו של משה כחלון תשעה, חד"ש באיחוד אפשרי עם אחמד טיבי - ששה, ורע"מ באיחוד אפשרי עם בל"ד - חמישה. מפלגתו של אלי ישי ניצבת על גבול אחוז החסימה.
​.. 
את הסקר ערך מכון הסקרים של רפי סמית בעבור רשת ב'. הסקר המורחב מפורסם באתר האינטרנט של רשת ב״
בידיעה ​רק על תנועת העבודה נאמר ״המחנה​ הציוני״ -- למה ההטיה הזו רק לגביי תנועת העבודה? האם הליכוד, הבית יהודי, ישראל ביתינו אינם שייכים ל״מחנה הציוני״? (החלטה סופית לגביי השם החדש של מפלגת העבודה עוד לא התקבלה).

או שמא אולי רשת ב׳ רוצה לתת רוח גבית למלפגת העבודה, עם צמד המילים  ״המחנה​ הציוני״ שלרוב מנוכס למלפגות הימין. 

רק בגלל שציפי לבני בוחרת להשתמש בשִׂיחָדָש (Newspeak -- השפה הבדיונית מספרו הקלאסי של ג'ורג' אורוול, "1984", שמטרתה לסלף את המציאות בעזרת מונחים הממסכים את האמת), זה לא מחייב שרשת ב׳ ישתף פעולה.

מן הראוי, במיוחד בתקופת בחירות, להימנע מהטיות מיותרות כאלו. 

תודה מראש לתשומת לב,
בכבוד רב,
נעם רותם
מנהל מוצר ושיווק בכיר בהייטק
תל אביב-יפו

Friday, December 26, 2014

UN Watch: 50 of the Worst Persecutors of Christians

50 of the Worst Persecutors of Christians, includes essentially all Arab and Muslim countries. Yet the Vatican, UN, and most Church officials across Europe and most of the western world, are completely silent...  
Where are the Christian Democrats of Europe? Instead of doing something to stop the cruel persecution of Christians and minorities in the mideast, they're siding with these despot countries and regimes in their diplomatic, political and social alienating of the Jewish state, the only country in the region where Christians are flourishing. What hypocrisy! 
On this Christmas weekend, one can see many foreign reporters in Bethlehem, making no mention of the institutional persecution of Christians in the Palestinian territories, nor of the harassment they suffer there by Muslim extremists, which has resulted in massive emigration of this ancient Christian community from the holy land. What a terrible mistake the west made, to have pushed Israel, in to giving up Bethlehem (with historic and holy significance to both Jews and Christians), to a xenophobic, mendacious and violent
Muslim regime.
By Noam A. Rotem (Tel Aviv, Israel, on the day after Christmas 2014)
Image Source: UN Watch

And in light of that, here's a poignant Christmas wish from Dry Bones (Source: The Dry Bones Blog)Friday, December 19, 2014

HANUKKAH AT THE HEIGHT OF NAZISM: A powerful reminder in 2014 to why we're here and our connection to over 3,000 years of history

Poignant, evocative and touching image. 

A powerful reminder of why we're here, our connection to over 3,000 years of history, and the tenacity of the Jewish people through out the ages to hold on to its culture and heritage in face of grave danger and in defiance to centuries of cruel persecutions.

- Noam A. Rotem

A crowd of Jewish prisoners huddle around the menorah at the Westerbork transit camp in the Netherlands, in an image at the Yad Vashem archives. More than 100,000 Jews were ultimately deported from Westerbork to camps like Auschwitz, Sobibor and Bergen-Belsen. 


Saturday, October 18, 2014

John Kerry Takes Foreign Policy Advice from Despot Mideast Regimes

Showing an utter lack of critical thinking and moral clarity

By Noam A. Rotem, Saturday October 18, 2014, Tel Aviv, Israel

Last week, John Kerry said the following:
"As I went around and met with people in the course of our discussions about the ISIL (Islamic State) coalition, the truth is, we – there wasn't a leader I met with in the region who didn't raise with me spontaneously the need to try to get peace between Israel and the Palestinians, because it was a cause of recruitment and of street anger and agitation that they felt, and I see a lot of heads nodding, they had to respond to. And people need to understand the connection of that, and it has something to do humiliation and denial and absence of dignity..."
making a fraudulent and deceptive linkage between the Israeli-Palestinian conflict, and the barbaric bloodletting going on in the Mideast, which many would correctly argue, is the direct result of a failed US foreign policy, which at every step of the way during the Obama administration, provided a tailwind to radical Muslim extremists. From the power vacuum it left in Iraq, to the supporting of the Muslim brotherhood in Egypt. And from its reluctance to label the attacks at Benghazi and Fort Hood, as radical Islamic terrorist attacks, to its impotence to stop the rampant killings in Syria and Iraq.

There is not one liberal democratic, country in the Mideast outside of the State of Israel. Moreover most all Mideast countries surrounding Israel, have a virulent anti-Israel agenda, with many of those countries practicing outright anti-Semitism.

Last but not least, all of these countries have abominable human rights records. Subjugation of women, lack of free speech, persecution of Christians and minority religions, ethnic cleansing, political persecutions, suicide bombings, public hangings and executions, to mention just a few.

So when John Kerry says "there wasn't a leader I met with in the region", he's referring to these very same oppressive regimes, practicing hostile anti-Israel diplomacy.

Accepting their words at face value about Israel and the Mideast turmoil, demonstrates not just utter lack of critical thinking, but also a lack of moral clarity. It shows how dangerous he and the US Mideast policy is, and worse, it undermines the only liberal democratic country in the region that shares fundamental human rights values, with America and the west.

Friday, October 17, 2014

Join The 100 Wheelchair Demonstration Against the NYC Metropolitan Opera

To all friends and acquaintances in and around NYC. Please try and find the time to stand up against this morally offensive glorification of terrorism, evil, and murder. 

In addition, I implore all people of good conscience, to boycott the NYC Metropolitan Opera, until they publicly apologize for this reprehensible production, and fire Peter Gelb, who with this choice, demonstrates utter moral corruption, and should have no place in leading one of New York City's leading cultural venues.

Thank you, sincerely,  Noam A. Rotem, Tel Aviv, Israel

Source: http://www.standwithus.com/news/article.asp?id=3523

Saturday, October 4, 2014

יום עצוב לציונות אם אוהבי ציון נאלצים לברוח ממדינת ישראל

By Noam A. Rotem

להלן ידיעה, שלא במפתיעה, לא קיבלה תהודה במיינסטרים מדיה הישראלית, שלרוב מיישרת קו עם תפיסת עולם שמאלה מהמרכז, וידיעה כזאת לא משרתת את האג׳נדה שלה:

הנער הערבי־ישראלי מצפון הארץ שגינה בפייסבוק את חטיפת אייל יפרח, גיל־עד שער ונפתלי פרנקל נאלץ לעזוב את הארץ בעקבות איומים על חייו.


זהו יום עצוב לציונות, אם אוהבי ציון נאלצים לברוח ממדינת ישראל, כששונאיה נשארים לחתור תחת המדינה. זאת גם בגידה באלה שתומכים באנו, וגם כניעה לבריונות וטרור ערבי שפועל נגדינו מתוכינו.

הנשיא אמר בתקופה האחרונה: "אסור לשתוק מול כל סוג של אלימות". למה לא שמענו גינוי נגד האלימות הזאת? אסור להיכנע לתקינות פוליטית, שמגנה רק ביטויי גזענות של יהודים, שכמובן כן צריך לגנות. אבל אסור לשתוק אל מול בריונות וטרור של ערביי ישראל נגד מדינת ישראל.