Sunday, March 1, 2015

פסיקה: הרש"פ נושאת באחריות לשורת פיגועים בישראל -- חדשות טובות שיכול לשרת גם את קמפיין הבחירות‎

כששמעתי את החדשות הטובות ב-23 לפברואר, שחבר מושבעים בניו יורק קבע כי הרשות הפלסטינית ואש"ף נושאים באחריות לשורת פיגועים שהייתה בישראל לפני יותר מעשור --  כתבתי למחרת את המכתב הבא לאיילת שקד:

איילת שקד,​
שלום רב,​ לילה טוב!
חדשות מעולות! שגם יכול לשמש חומר מעולה לקמפיין:
NY court: PLO, PA to blame for terror attacks a decade ago 
In landmark verdict, American victims awarded $218.5 million in damages; Palestinian leadership held accountable for six attacks
פסיקה: הרש"פ נושאת באחריות לשורת פיגועים בישראל 
חבר מושבעים בניו יורק קבע כי הרשות הפלסטינית ואש"ף נושאים באחריות לשורת פיגועים שהייתה בישראל לפני יותר מעשור. 

בעשור הזה התקשורת, השמאל ,ושמאל-מרכז הציגו מצג שווא, סילפו את המציאות, ובשטיפת גלי האתר, והמוח, מכרו הונאה (שהם עצמם האמינו בה) -- שאש״ף והרשות הפלסטינית הם ״פרטנרים לֹשלום״, במקום לתת לאמת להישמע, והיא שאש״ף והרשות הפלסטינית הם זורעי שנאה אנטישמית, מחוללי טרור ורצח, מבית-סיפרו של האיסלאם הרדיקלי, הפאשיסטי וברברי.

תודה מראש לתשומת לב, בכבוד רב, נעם רותם, תל אביב-יפו


איילת שקד, השתמשה בפיסקה הנ״ל מתוך האימייל ששלחתי לה, בפוסט שלה בפייסבוק:

https://www.facebook.com/ayelet.benshaul.shaked/posts/725967127521716

No comments: