Saturday, December 26, 2009

הצביעות של דו"ח גולדסטון

מתוך ישראל היום
http://news.walla.co.il/?w=/2680/1625285

...
עוד בספטמבר התרחש באפגניסטן אירוע שזכה לפרסום, שבו הצבא הגרמני ביקש סיוע אווירי מחיל האוויר האמריקני במתקפה אווירית נגד שתי מכליות שנתפסו על ידי הטליבאן, תקיפה שתוצאותיה היו 142 הרוגים ובהם 40 אזרחים.

בשנה שחלפה הוטחה ביקורת נגד ארה"ב בנוגע לפעולותיה בפקיסטן, שם היא עושה שימוש במל"טים כדוגמת ה"פרדטור" לחיסול אנשי אל־קאעידה ובעלי בריתם הפקיסטנים.

אובאמה הגביר את השימוש במל"טים בפקיסטן תוך שהוא מאשר, בתשעת החודשים הראשונים לכהונתו, כמות תקיפות השווה לזו שאישר הנשיא בוש בכל שלוש השנים האחרונות לכהונתו.

על פי הערכות מקובלות, מאז 2006 נהרגו כ־700 אזרחים מתקיפות של מל"טים אמריקניים. התקשורת הפקיסטנית דיווחה כי 687 מההרוגים היו אזרחים. המומחה האוסטרלי ללוחמה נגד טרור שעבד עבור מפקד הכוחות האמריקניים בעיראק, הגנרל דיוויד פטראוס, מקבל את ההערכות הפקיסטניות ומסכם שנכון לסוף אוקטובר 2009 - שלוש שנים של תקיפות מל"טים הובילו למותם של 700 אזרחים ו־14 מנהיגי טרור.

במילים אחרות, לטענתו, תקיפות המל"טים האמריקניות מחסלות 98 אחוז אזרחים ורק שני אחוז מנהיגי טרור. הערכות אמריקניות אחרות חולקות על קביעה זו וטוענות כי כשליש מההרוגים הפקיסטנים היו לוחמים בעוד שני שלישים היו אזרחים.
...
הטענה המרכזית של גולדסטון נגד ישראל איננה מתבססת אך ורק על היחס בין מספר האזרחים ההרוגים למחבלים במהלך מבצע "עופרת יצוקה". הדו"ח מצטט מקורות ישראליים ופלשתיניים לגבי מספר האבידות בצד הפלשתיני, כולל מידע של צה"ל המראה כי בין 60 ל־75 אחוז מהנפגעים הפלשתינים היו לוחמים

No comments: