Saturday, December 26, 2009

ישראל היום מדווח על שנאת ישראל במצרים

http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?a=2700


יעקב אחימאיר:בביקור במצרים:

הוזמנתי לשם כדי להיפגש עם עיתונאים מצרים ואחרים, יוזמה שנועדה לסדוק את הקרח - סליחה, את האיבה והשנאה המקיפות את צוות השגרירות. לא, אינני מוכן להמיר את הביטוי "שנאה" במונח מרוכך לתיאור היחס המצרי לשגרירות ולישראל! אם אעשה כך, אחטא לאמת...כן, גם עיתונאי שאמור לדעת, להבין, מתקשה לתפוס את עומק השנאה הסובבת את ישראל במצרים. את המציאות הזאת אין לטייח. יום־יום "חוטפות" ישראל ושגרירותה בקהיר "מטחים" מצד אמצעי התקשורת... ערה נוספת נאמרה לי: גם אם ישראל תיסוג לגבולות 67', יחסה של מצרים לא ישתנההמצריים...ואפילו במאוחר, הציגה הליגה נגד השמצה, הארגון היהודי־אמריקני החשוב, דו"ח חמור על עוצמת האנטישמיות באמצעי התקשורת.הדו"ח נשלח למובארק כדי למחות על האדישות שבה מצרים הרשמית מתייחסת לתופעה הנפוצה.

No comments: