Saturday, November 24, 2007

האמנה הפלסטינאית עדיין מכילה 10 סעיפים הכוללים את חיסול מדינת ישראל ומאבק טרור להשיג מטרה זו

For the benefit of Hebrew readers who get little to no exposure to a serious contrarian debate in the Israeli media the previous article has been translated into Hebrew

ארגון ציוני אמריקה הוציאה השבוע פרסומת בגודל עמוד שלם בניו-יורק טיימס, הרלד טריביון, והמהדורה האנגלית של הארץ, האמורה להזכיר למזכירת המדינה רייס כמו גם לקוראים, שהאמנה הפלסטינאית עדיין מכילה 10 סעיפים הקוראים לחיסול מדינת ישראל ומאבק טרור להשיג מטרה זו. את הפרסומת עם כל 10 הסעיפים ניתן למצוא כאן באתר ציוני אמריקה.
להלן כמה נקודות עיקריות:

 1. סעיף 22: התנגדות לכל פיתרון פוליטי כאלטרנטיבה לפירוק הכיבוש הציוני של פלסטין
 2. סעיף 12: להשלים את שחרור פלסטין, והכחדת הכלכלה, הפוליטיקה, הצבא והתרבות הצינוית
 3. סעיף 19: המאבק המזוין היא אסטרטגיה ולא טקטיקה...והמאבק לא יחדל עד השמדת המדינה הציונית והשחרור המלא של פלסטין
 4. סעיף 17: מאבק ציבורי מזוין הוא השיטה הבלתי נמנעת לשחרור פלסטין
 5. סעיף 25: יש לשכנע מדינות בעולם למנוע הגירה יהודית לפלסטין כשיטה לפתרון הבעייה


דבר מערכת
לאור האמנה יש מקום להזכיר מספר עובדות היסטוריות:

 1. השם פלסטין נטבעה ע"י הרומאים לחבל ארץ יהודה גם כמידת עונשין לאחר מרד העצמאות הכושלת של היהודים כנגד האימפריה הרומאית שהתחילה בשנת 66 לספירה
 2. יש התיישבות רציפה של יהודים בארץ ישראל למעלה מ-3,000 שנה והרבה לפני הכיבוש הערבי במאה ה-7
 3. עד לעלייה היהודית בתחילת המאה ה-20, הישוב הערבי לא קראה לעצמה פלסטינאים ולא היית לה ספרות, או תרבות שביטאה זהות כעם לחבל ארץ ענייה זו
 4. הרבה ערבים שלאחר מכן זיהו עצמם כפלסטינאים היגרו לארץ בתחילת המאה ה-20 כתוצאה של פיתוח כלכלי שהביאה העלייה היהודית
 5. לו הבריטים היו פותחים את שערי הכניסה לארץ בזמן השואה, אז מיליוני יהודים היו יכולים להינצל ממות באירופה בידי הנאצים והיום לא הייתה מאבק דמוגראפי על חבל ארץ צרה זו
 6. לבסוף יש לזכור שהייתה כמות שווה של פליטים יהודים ממדינות ערב, ובשונה למדינות ערב, ישראל קלטה פליטים יהודים מכל רחבי העולם עם שפות ותרבויות שונות לתוך ישראל הקטנה. לעומתם מדינות ערב השולטים על שטחים נרחבים של כדור הארץ והמשתרעים מהאוקיינוס ההודי במזרח ועד האוקיאנוס האטלנטי במערב סירבו לקלוט ערבים שדיברו אותה שפה ותרבות בניצול ציני של חיי אדם כחלק מהאסטרטגיה כנגד מדינת ישראל


No comments: