Saturday, October 4, 2014

יום עצוב לציונות אם אוהבי ציון נאלצים לברוח ממדינת ישראל

By Noam A. Rotem

להלן ידיעה, שלא במפתיעה, לא קיבלה תהודה במיינסטרים מדיה הישראלית, שלרוב מיישרת קו עם תפיסת עולם שמאלה מהמרכז, וידיעה כזאת לא משרתת את האג׳נדה שלה:

הנער הערבי־ישראלי מצפון הארץ שגינה בפייסבוק את חטיפת אייל יפרח, גיל־עד שער ונפתלי פרנקל נאלץ לעזוב את הארץ בעקבות איומים על חייו.


זהו יום עצוב לציונות, אם אוהבי ציון נאלצים לברוח ממדינת ישראל, כששונאיה נשארים לחתור תחת המדינה. זאת גם בגידה באלה שתומכים באנו, וגם כניעה לבריונות וטרור ערבי שפועל נגדינו מתוכינו.

הנשיא אמר בתקופה האחרונה: "אסור לשתוק מול כל סוג של אלימות". למה לא שמענו גינוי נגד האלימות הזאת? אסור להיכנע לתקינות פוליטית, שמגנה רק ביטויי גזענות של יהודים, שכמובן כן צריך לגנות. אבל אסור לשתוק אל מול בריונות וטרור של ערביי ישראל נגד מדינת ישראל.


No comments: