Saturday, June 12, 2010

רשת ב' ורשות השידור מצנזרות את עומק השנאה האנטישמית של מדינות ערב

מכתב שנשלח לרשת ב' ונציב הקובלנות של רשות השידור ב-9 ביוני 2010

Syria to UN: Israel glorifies sucking Arab blood

חדשות משמעתיות לגבי האופי האנטישמי של ממשלת סוריה
מסוג החדשות שהמאזינים לרוב לא ישמעו בתוכנית הבוקר כמו סדר יום, עקב תפיסת עולם המצנזרת לרוב חדשות שמציגות את העולם הערבי במערומיה האנטישמיים.
עצוב שהרשות הציבורי שותפה למשטר המדיה טוטליטרי כאן בארץ העוסקת בסילוף שבדרך ההשמטה.
דווקא עתה כשהעולם הערבי יחד עם תנועות השמאל למיניהם סביב העולם מכרסמות מידי יום את הלגיטימציה של קיומינו, צריכה ישראל לעמוד על המשמר מביטויים כאלה, והיכן "כלב השמירה של הדמוקרטיה"? למה רק המדיה היהודית\שמרנית\אמריקאית מחוץ לישראל עומדת על המשמר מביטויים כאלה?
זוהי תעודת עניות למדיה הישראלית והשידור הציבורי.

לתשומת לבכם
מאזין
נעם רותם
תל אביב

No comments: